Menu
Regen in de tuin

Dit herfstige weer zorgt voor prachtig gekleurde bomen, maar brengt ook volop regen met zich mee. Hoe voorkomt u dat uw tuin blank komt te staan met alle gevolgen van dien? Ontdek het in dit blog.

Belangrijk: preventief handelen

De beste methode is om in de ontwerpfase al rekening te houden met de afwatering. Kiest u voor een tuin van De Hoog Hoveniers, dan weet u zeker dat de afwatering is meegenomen in het ontwerp. Die afwatering kan op verschillende manieren geregeld worden.

1. Balans in de tuin
Als uw tuin de juiste verhoudingen heeft, zult u geen wateroverlast hebben. Daarmee bedoelen we: de juiste verhouding tussen verharding en gazon of beplanting. Op die manier kan het water infiltreren in de begroeiing.

Wilt u meer groen in de tuin om die balans te verbeteren? Dan kunt u in sommige gevallen subsidie aanvragen bij de gemeente. U kunt nagaan of u daarvoor in aanmerking komt, via de online Groene Subsidiewijzer.

2. Afvoer aanleggen
Dit kan op twee manieren:

  • Infiltratie in uw eigen tuin, door een stelsel onder de grond aan te legen.
    Het systeem werkt met vakken die gekoppeld zijn aan een hemelwaterbuis. Als de vakken vol zijn, sijpelt het water weg via de buis, verder de grond in.
  • Afvoer via de gemeente.
    Laat het water weglopen naar het riool, een sloot of een wadi. Kiest u voor de riolering? Onderzoek dan of er sprake is van een tweeledig stelsel, dat onderscheid maakt tussen hemelwater en rioolwater.

 

3. Speciale tegels
Er bestaan ook speciale tegels waar het water doorheen kan. Daaronder ligt weer een speciaal afwateringssysteem dat het water verder de grond in leidt.

Regen

Tip: juiste grondbewerking

Als u het water via een van de bovenstaande infiltratiemogelijkheden wilt afvoeren, is het belangrijk dat de grond vooraf op de juiste manier bewerkt is. Bij nieuwbouwhuizen zien we bijvoorbeeld vaak dat de grond na de bouw volledig is platgestampt. Daardoor kan het water niet wegzakken en wordt de tuin een modderpoel. Vakkundige grondbewerking is dus onmisbaar.

Gootje wateroverlast

Oplossingen achteraf

Is de tuin al jaren geleden aangelegd en is er toen geen rekening gehouden met de afwatering? Of is uw tuin door de jaren heen wat aangepast en komt daardoor de waterafvoer nu in het geding? Dan biedt De Hoog Hoveniers daarvoor verschillende oplossingen.

1. Putje of goot in de tuin
Laat een afvoerputje maken dat aangesloten is op de riolering. Dat hoeft uw tuin niet te ontsieren. We kunnen bijvoorbeeld het putje grotendeels afdekken met de betegeling die in uw tuin ligt. Of we leggen een smal gootje aan, dat vrijwel niet zichtbaar is. Het voordeel is dat u zo een deel van het water afvoert zonder ingrijpende maatregelen. Het nadeel is dat uw tuin nat blijft omdat het water niet ter plekke de grond in kan sijpelen.

2. Drainagesysteem aanleggen
Ook hierbij maakt u gebruik van de gemeentelijke waterafvoer. We graven een aantal sleuven in uw tuin en plaatsen daarin een drainageslang, dat we bedekken met grof zand. Bij hevige regenval sijpelt het water door het zand en via de drainagebuis naar het riool, een sloot of een wadi.

3. Afvoergaten in de grond
Een andere mogelijkheid is om met een grondboor gaten van 10 cm breed in uw tuin te boren, door de storende laag. Dit vullen we vervolgens op met grind en bedekken we met grond. Zo kan het water naar beneden sijpelen, zonder dat u daar iets van ziet.

Infiltratie is beter dan afvoer

Misschien hebt u het wel eens meegemaakt: bij hevige regenval loopt het riool over, waardoor de straat blank komt te staan. Dit kan verschillende oorzaken hebben en één daarvan is overbelasting doordat mensen het water uit hun tuin afvoeren naar het riool. Daarom adviseren wij: kies voor infiltratie, niet voor afvoer. Zo voorkomt u wateroverlast in uw tuin én in de straat.

Afvoer

Contact en meer informatie

Wilt u graag eens overleggen over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op met
De Hoog Hoveniers via info@dehooghoveniers.nl of bel 024 – 200 67 00.

Wilt u meer zien van De Hoog Hoveniers? Houd dan onze Facebookpagina in de gaten. Zo bent u ook altijd op de hoogte van de nieuwste blogs.

Wil je meer weten of handige tips ontvangen

Onkruid verwijderen met de Heatweed

Onkruid verwijderen?

De beste manier om onkruid aan te pakken ...?